sadsad x
asdasd
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

EKRUMODA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.KONU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TARAFLAR

 

SATICI

Ünvanı : BADEMKAYA ELEKTRONİK SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Gültepe Mahallesi Sekman Sokak No:2/A Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: +90 850 532 35 78

Eposta : info@ekrumoda.com

 

ALICI

Adı-Soyadı/Unvanı : 

Adresi :          

Telefon :        

E-Posta :

 

3.GENEL HÜKÜMLER

 

3.1 ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; işbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul ederek; vermiş olduğu bilgileri ve siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgileri kabul ve beyan eder.

 

3.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

 

3.3 SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

3.5 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3 ila 4 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.6 ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.7 ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.8 Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek ALICI’nin sorumluluğundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunamaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

 4.FATURA BİLGİLERİ

 

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :       

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :           

Kargo Ücreti :             TL

 

 5.TEMERRÜT

5.1 ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

6.CAYMA HAKKI


6.1
ALICI; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, iş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

6.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ALICI’nın SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunması ve ürünün işbu formda 7. Maddede yer alan ürünlerden biri olmaması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde,

6.2.1  kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

6.2.2 İade formu,

6.2.3 İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.3 SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ile yükümlüdür.

6.4 ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

6.5 ALICI’nın herhangi bir SATICI kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirimden yararlandığı haller ve hediye çeki kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari bedelin altına inilmiş yahut herhangi bir surette hediye çeki kazanım/kullanım şartı ortadan kalkmış, böylece genel ifadesi ile kampanyadan yararlanma şartları ALICI tarafından bozulmuş/uyulmamış ise söz konusu indirimin tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur; ALICI alışverişi sebebi ile hediye çeki kazanmış ise bu çek iptal edilir, hediye çeki kullanmış ise çek bedelinin tamamı yine ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilir.

 

6.6 Sözleşmeye ve kanuna uygun cayma hallerinde iade, ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde ALICI’ya iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için SATICI herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

6.7 Yurtdışı gönderimlerinde değişim/iade mevcut değildir.

 

7. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

 

7.1 Alıcı cayma hakkını aşağıdaki durumlarda kullanamaz:


1.a)
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

2.
b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.        Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

3.c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

7.2  Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

7.3 Cayma hakkının kullanılamayacağı diğer durumlar için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri geçerli olacaktır.

 

8.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

8.1 Taraflar arasında Ön bilgilendirme formu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklara Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Yetkili mahkemeler İstanbul mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri olacaktır. 

 

8.2 ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

8.2.1  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 4.000,00 (dörtbin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

 

8.2.2 Değeri 6.000,00(altıbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

 

8.2.3 Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 4.000,00 (dörtbin) TL ile 6.000,00 (altıbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

 

9.DİĞER HÜKÜMLER

9.1 Ön Bilgilendirme Formu’nun ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi ’nin Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık çıkması durumunda, Türkçe versiyonu öncelikli olacaktır.

 

 

 

SATICI

 

ALICI

 

TARİH

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.